Logo institute bies
Rondleiding door brein jongere
Symbol Brain

Workshops & Seminars

Rondleiding door het hoofd van een Jongere

Bies 6
Over het onderwerp

Voor wie is deze workshop?
Voor iedereen die beroepsmatig met jongeren te maken heeft, zoals bijvoorbeeld onderwijzers, jongerenwerkers, begeleiders, jeugdreclassering en anderen.
En natuurlijk kan dit onderwerp ook voor ouders heel interessant zijn…

Waarom is dit belangrijk?
Wanneer je ergens goed mee om wilt kunnen gaan, zul je tenminste enig idee moeten hebben van hoe het werkt. Zo zou het heel lastig zijn om lampen aan te sluiten als je nog nooit van elektriciteit gehoord had, en vrijwel onmogelijk om met een laptop om te gaan wanneer je geen flauw idee hebt wat software is.

Voor het omgaan met jongeren geldt precies hetzelfde: hoe meer inzicht je hebt in de mentale processen die er zich binnenin hun afspelen, des te groter zijn je mogelijkheden om hier op precies de juiste manier op in te spelen. Zodat je daarmee gedrag en ontwikkeling in de meest positieve richting kunt geleiden.

Wat is er nieuw aan deze presentatie?
De afgelopen twee decennia is er een schat aan nieuwe informatie ontdekt over het brein in het algemeen, en over de ontwikkeling daarvan in het bijzonder. Alleen al binnen onze eigen organisatie hebben we in die periode honderden scans van hersenactiviteit gemaakt, waarvan een aanzienlijk deel bij jonge mensen.
Dit levert inzichten op die voor een deel haaks staan op de modellen die nu nog gehanteerd worden, en die zelfs bij veel artsen en therapeuten nog niet bekend zijn.

Bies 2
Over de Indeling

Onze Seminars en Workshops zijn modulair ingedeeld, waardoor gekozen kan worden aan welke onderwerpen de meeste aandacht wordt besteed.
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn onder meer:

Bies 3
Illustratie jongeren

De ontwikkelingen in het jonge brein bepalen verrassend veel van wie we als volwassenen worden

Bies 5
Over de Presentator

Deze Evolae seminars worden verzorgd door Ronald Siecker, arts en (neuro)bioloog. Ronald is tevens de auteur van verschillende boeken over psychische aandoeningen en menselijk gedrag, met een nieuwe boekenreeks over ons innerlijk functioneren die op het punt staat te verschijnen.

Zowel in zijn boeken als in zijn presentaties combineert Ronald de meest actuele (biomedische) kennis met tal van voorbeelden uit de praktijk, wat zijn workshops heel levendig en herkenbaar maakt. En het belangrijkste: ze zijn door iedereen te begrijpen.

‘Binnen een van onze projecten hebben we jaren lang samengewerkt met psychologen. Die dan jongeren naar ons doorverwezen voor onderzoek, omdat ze daar een probleem bij vast hadden gesteld. Maar wanneer wij dan naar hun breinactiviteit keken, zagen we daarin telkens iets heel anders gebeuren dan wat de psycholoog geconcludeerd had.’

Bies 2
Organisatorische Informatie

Seminars en Workshops kunnen in-company verzorgd worden.
Zij kunnen worden gepresenteerd in het Nederlands, Engels en Duits.

Tijdsduur:
Minimaal 2 uur en maximaal een dagdeel, afhankelijk van de gekozen onderwerpen.

Tarieven:
In overleg, afhankelijk van de groepsgrootte en de gekozen onderwerpen.
Presentaties van Evolae Institute zijn altijd maatwerk.

Bies 5
Contactgegevens

Neem voor meer informatie of overleg contact met ons op via onderstaand formulier of bel 023 – 56 63 632
Banner brein van een jongere
LVB (Lichte Verstandelijke Beperking)

“Wie te maken heeft met jongeren met gedragsproblemen, ziet ook regelmatig de diagnose LVB langskomen. Maar wat is dit nu werkelijk? Welk gedrag van de jongere wordt door de LVB veroorzaakt en welk niet? Kan iemand die officieel niet intelligent is toch slim zijn, en hoe werkt dat dan? En waarom kan door een formele wijziging een groot deel van de jongeren met LVB binnenkort zomaar ‘genezen’ zijn?
Banner-brein-van-een-jongere
Het echte verschil tussen Jong en Oud

“Wat is er nou precies anders aan het brein van een jongere? En wat voor effect heeft dit op de emoties, op het gedrag en de ontwikkeling?
In dit segment van de workshop presenteert Ronald onder meer een hele nieuwe visie hierop, die het hele verschijnsel puberteit in een volkomen ander licht zet.
Banner-brein-van-een-jongere
Natuurlijke Aanleg of Beperking?

Als er één ding is dat hersenonderzoek laat zien, dan is het wel dat we van binnen allemaal verschillend zijn; veel verschillender dan we zelf meestal beseffen.

Op dit moment worden bij veel jongeren beperkingen geconstateerd, zoals ADHD en ADD, dyslexie, Autisme en Angststoornissen. Maar waar ligt nou de grens tussen stoornis en natuur? Hoe groot is de grijze zone tussen aandoeningen en variaties in aanleg? Het antwoord op deze vraag is verrassend, en laat ons met nieuwe ogen naar deze jongeren kijken.
Banner-brein-van-een-jongere
Probleemgedrag en Manipulatie

“Dit is op veler verzoek aan de workshoponderwerpen toegevoegd. Want terwijl wij het gedrag van jongeren bij proberen te sturen, proberen zij dat tegelijkertijd ook met ons. En soms zelfs op hele onverwachte manieren.

Dit onderwerp wordt rijkelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, waarbij de cursisten regelmatig de puzzel wordt voorgelegd: ‘wat gebeurt er hier nu echt?’ Dit is een speelse manier om uit te vinden hoe goed men is in het herkennen van invloedgedrag.

En natuurlijk komt ook het belangrijkste aan bod, namelijk de contrazetten: wat zijn de werkelijk effectieve methoden om dit gedrag in banen te leiden, niet alleen op de korte, maar juist ook op de lange termijn? Hierbij zullen onder meer specifieke technieken zoals het ‘Verbaal Judo’ en ‘de Zachte Sanctie’ worden besproken.
Banner-brein-van-een-jongere
De Maatschappelijke Component

“Het menselijk brein staat nooit op zichzelf, want het past zich ingrijpend aan haar omgeving aan. Dit betekent dat je in de praktijk nooit alleen maar met één jongere te maken hebt, maar ook altijd met de effecten van zijn of haar omgeving. En zelfs met die van de maatschappij als geheel. Waarbij het opvallend is dat die invloeden momenteel een hele andere rol blijken te spelen dan voorheen.
Op wat voor manieren werken deze invloeden in het gedrag van jongeren door? En wat betekent dit voor hun, en voor onze werkzaamheden?