Logo institute bies
Banner Organisch
Icoon Organische organisaties

Workshops & Seminars

Organische Organisaties

Bies 6
Over het onderwerp

De natuur heeft 3 ½ miljard jaar de tijd gehad om uit te testen wat er goed werkt, en wat niet.
Het Leven heeft namelijk al die tijd onafgebroken geëxperimenteerd met steeds nieuwe vormen, nieuwe technieken en nieuwe strategieën. Blijkt iets goed te functioneren, dan wordt er op verder gebouwd. Doet iets het minder goed, dan wordt die richting ook vrij genadeloos weer losgelaten.

Het is dan ook niet voor niets dat onder ingenieurs de wetenschap van de ‘Bionica’ steeds meer terrein wint; het ontwikkelen van technologieën door deze te kopiëren uit de natuur.

Enkele van de bekendste voorbeelden hiervan zijn onder meer:
Constructies in de architectuur met een hoge draagkracht, die gebaseerd zijn op de vormen van sommige planten en schaaldieren; een zwempak voor topsporters met de structuur van haaienhuid, waardoor het in het water minimale weerstand heeft; en zelfs het huidige ‘machine learning’ dat wordt gebruikt om algoritmen te trainen en in de kunstmatige intelligentie, is eigenlijk een kopie van hoe ons zenuwstelsel zich ontwikkelt.
En er valt nog veel meer van de natuur te leren. Zo ligt de hoogste efficiëntie die momenteel met zonnepanelen bereikt wordt rond de 15%, terwijl de natuur met haar chlorofyl een efficiëntie van maar liefst 100% heeft weten te bereiken.

Maar we kunnen van de natuur niet alleen maar haar technieken leren. Want zij heeft ook talloze effectieve strategieën ontwikkeld. En die blijken net zo waardevol voor bedrijven te kunnen zijn, als voor individuele organismen.

Bies 2
Een gezond bedrijf blijkt veel weg te hebben van een organisme

Zo moet ook een organisatie het vermogen hebben om zichzelf gezond te houden, en te overleven. Een bedrijf moet in staat zijn om te groeien en zich te vermeerderen. Het heeft reactievermogen nodig, omdat het zich moet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. (Die juist in onze huidige tijd sneller veranderen dan ooit.) En het moet kunnen leren, zodat het een fout nooit twee keer maakt en daarmee de eigen werkmethoden telkens verbetert.

Door de natuur zijn hele uiteenlopende overlevingsstrategieën ontwikkeld, die altijd precies op maat zijn voor een specifiek soort organisme.
Hele eenvoudige voorbeelden hiervan zijn het groeipatroon van een boom, die zich langzaam en gestaag ontwikkelt en daarbij letterlijk verankerd raakt in zijn omgeving. Of het verspreidingspatroon van konijnen, die individueel heel kwetsbaar zijn maar zich snel genoeg vermenigvuldigen dat ze als soort toch heel sterk staan.

Door te weten wat voor ‘organisme’ een organisatie is, kan al heel snel worden vastgesteld welke strategieën het succesvolst zullen gaan zijn – en welke risico’s er al vooraf vermeden kunnen worden.
Juist in tijden van crisis, kunnen dit essentiële inzichten zijn. Maar het volgende punt is eigenlijk nog belangrijker.

Bies 3
Bouwerk_Cal

Voorbeeld van een bouwwerk geïnspireerd door vormen uit de natuur. Architect: Calatrava

Bies 5
De Natuur: Uitvinder, Ontwerper, Econoom

Strategieën zijn bepaald niet het enige wat er door de natuur ontwikkeld is. Zij heeft namelijk ook grondig getest welke interne mechanismen er nodig zijn
om deze goed uit te kunnen voeren. En hoe deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden gemaakt. Waarbij deze opvallend goed vertaald blijken te kunnen worden naar bedrijfssituaties.

Door het zenuwstelsel te bestuderen, zien we hoe de communicatielijnen binnen een organisatie horen te verlopen. En wat er kan gebeuren, wanneer deze niet optimaal zijn. Van de structuur van het brein kunnen we leren hoe besluitprocessen het beste kunnen verlopen. En hoe die zich bijvoorbeeld in crisisomstandigheden het beste aan kunnen passen.
Zelfs het immuunsysteem blijkt op een verrassende manier naar bedrijfsprocessen vertaald te kunnen worden – en daarin zelfs een rol van essentieel belang te spelen.

We zijn gewend om bedrijven door een economische en logistieke bril te bekijken. Laat u verrassen door de rijkdom aan informatie die een biologische blik u op kan leveren.

Wij zijn leven. En daarom werkt ook alles wat wij creëren nog altijd vanuit dezelfde natuurlijke grondprincipes.
Bies 2
Organisatorische Informatie

De Presentator:
Deze Evolae seminars worden verzorgd door Ronald Siecker, arts en (neuro)bioloog.
Ronald presenteert hierin de nieuwste inzichten die nog maar bij weinig mensen bekend zijn, en die daarmee een hele nieuwe kijk bieden op dit thema.

‘De natuur is een strengere econoom dan welke minister van Financiën dan ook. Wanneer iets niet goed genoeg werkt, dan stopt zij er gewoon mee. Wat betekent dat als je iets nergens in de natuur tegenkomt, je eigenlijk van te voren al weet dat het niet de juiste oplossing is.’

De Presentaties:
Seminars en Workshops kunnen in-company verzorgd worden.
Zij kunnen worden gepresenteerd in het Nederlands, Engels en Duits.

De Indeling:
Er wordt een rondleiding gegeven door de belangrijkste natuurlijke grondprincipes, geïllustreerd met tal van praktijkvoorbeelden vanuit alle lagen van het bedrijfsleven. Hierbij kunnen zowel eenmanszaken als multinationals aan bod komen.
Er is volop ruimte voor interactie en vragen, en desgewenst kan er specifiek op de situatie van uw organisatie in worden gegaan.

Tijdsduur:
Minimaal 2 uur en maximaal een dagdeel, afhankelijk van de gekozen onderwerpen.

Tarieven:
In overleg, afhankelijk van de groepsgrootte en de gekozen onderwerpen.
Presentaties van Evolae Institute zijn altijd maatwerk.

Bies 5
Contactgegevens

Neem voor meer informatie of overleg contact met ons op via onderstaand formulier of bel 023 – 56 63 63 2